Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 160/2020

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 160/2020

Gdańsk, październik-grudzień 2020

W numerze:

Od redakcji

  • Adam Kuźnicki, Medale Piotra Soleckiego i nagrody dla laureatów gdańskich Festiwali Polskich Filmów Fabularnych
  • Aleksander Kuźmin, Impresje po wystawie: Numizmatycy i kolekcjonerzy na medalach
  • Dariusz Świsulski, Uniwersytet w Coimbrze
  • Robert Aponowicz, Komunikat
  • Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN Wieści z Oddziału Gdańskiego