Aktualności

Dnia 3 marca 2020 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Oddziału Gdańskiego PTN. Przed zebraniem doc. dr inż. Miłosz Frąckowiaka wygłosił odczyt p.t. „Stoczniowe cienie i blaski”. Wystąpienie to stanowiło kontynuację tematu rozpoczętego na poprzednim spotkaniu a poświęconego szeroko pojętej problematyce polskich stoczni. Podczas zebrania odbyła się miła uroczystość wręczenia medali „Merentibus – Zasłużonym”. Medale wręczali członkowie Kapituły odznaczenia: Aleksander Kuźmin, Małgorzata Gizińska, Andrzej Denis oraz Paweł Powirski. Nagrodzeni zostali: Aleksandra Szymańska – Bukowska, Aleksander Kużmin, Stefan Hetmański, Miłosz Frąckowiak i Romuald Sieradzki.