31-01-2020_1
Aktualności

Dnia 4 lutego 2020 r. doc. dr inż. Miłosz Frąckowiak wygłosił odczyt pt. „Medale polskich stoczni”. Prelegent jest autorem wielu artykułów o tematyce medalierskiej publikowanych w „Gdańskich Zeszytach Numizmatycznych”, m.in. twórcą zamieszczonego tam katalogu medali gdańskich. Jest również współautorem książki „Zaszczytne i pamiątkowe symbole w polskim przemyśle okrętowym”