Aktualności

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Andrzeja Heidricha, jednego z najwybitniejszych polskich grafików, projektanta banknotów obiegowych i kolekcjonerskich. Pierwszym banknotem jego projektu wprowadzonym do obiegu było 500 złotych z Tadeuszem Kościuszką. Był projektantem serii banknotów „Wielcy Polacy” (funkcjonującej do 1996 r.) oraz pięciu nowych banknotów z władcami Polski, wprowadzonych w 1996 r. wraz z denominacją złotego, aż do dzisiaj znajdujących się biegu. Andrzej Heidrich projektował również znaczki pocztowe, a także dokumenty państwowe (np. paszporty), odznaki i odznaczenia, herby ziemskie i grodzkie, a nawet orzełki na czapkach wojskowych. Jest m.in. autorem poprawek obowiązującego dziś herbu Polski. Andrzej Heidrich od 1949 r. współpracował ze Spółdzielnią Wydawniczą „Czytelnik”, jako projektant okładek i ilustrator. Od 1974 r. był naczelnym grafikiem tego wydawnictwa. Za ilustracje książkowe i opracowania graficzne otrzymał wiele nagród.