Aktualności

W dniach 4 – 5 października 2019 r. w Muzeum Gdańska zorganizowana została III Pomorska Konferencja Numizmatyczna pt.: „Ekonomiczna, artystyczna i informacyjna rola środków płatniczych oraz medali”. Współorganizatorami konferencji byli: dr inż. Tomasz Olkowski, kierujący Gabinetem Numizmatycznym Muzeum Gdańska oraz Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Wykład inauguracyjny pt. „Odrodzenie złotego” przy wystawie plenerowej Narodowego Banku Polskiego na placu zewnętrznym Centrum FORUM, Targ Sienny 7. – wygłosił pan Mateusz Sora z Centrum Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie. Po wykładzie oraz obejrzeniu wystawy uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do Ratusza Głównego Miasta Gdańska – do Wielkiej Sali Wety. Miłym akcentem spotkania było uroczyste wręczenie naszemu zasłużonemu członkowi – Panu Aleksandrowi Kuźminowi odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Więcej na temat tego spotkania będzie można przeczytać w następnym numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych, który ukaże się na początku stycznia 2020 r.