Aktualności

Dnia 3 września 2019 r. w Muzeum Gdańska odczyt pt. „Maria Klementyna Sobieska, wnuczka króla Polski Jana III Sobieskiego, królową Anglii, Szkocji i Irlandii” wygłosił pan dr Andrzej Denis – członek naszego oddziału, autor licznych wystąpień oraz artykułów o tematyce medalierskiej, publikowanych w Gdańskich Zeszytach Numizmatycznych. Obecni mieli także możliwość obejrzenia z bliska świetnie wykonanych kopii omawianych medali.

W trakcie wrześniowego spotkania odbyła się także miła uroczystość. Pan Aleksander Kuźmin – wieloletni prezes a obecnie prezes honorowy naszego oddziału a także członek honorowy Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego i przez pewien okres prezes całego stowarzyszenia – obchodził swój jubileusz 80 – lecia. Z tej okazji, w imieniu wszystkich członków oddziału gdańskiego PTN pani prezes Małgorzata Gizińska wręczyła Szanownemu Jubilatowi ozdobny dyplom wraz z życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz pamiątkę w postaci kompozycji kopii medali w ozdobnym obramowaniu. Składamy serdeczne podziękowania pomysłodawcy i wykonawcy obydwu pamiątek – panu Andrzejowi Denisowi.