Aktualności

W ostatnich dniach numizmatyka nie tylko gdańska, ale także ogólnopolska poniosła niepowetowane straty. Zmarł dr Jarosław Dutkowski – ceniony numizmatyk, prezes Stowarzyszenia Numizmatyków Profesjonalnych, przez pewien okres także prezes Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Redaktor naczelny „Przeglądu Numizmatycznego”, autor wielu artykułów i publikacji książkowych z zakresu numizmatyki średniowiecznej i nowożytnej, wielokrotny czynny uczestnik polskich i zagranicznych konferencji numizmatycznych.

Na początku lipca zmarł także nasz serdeczny kolega komandor Marynarki Wojennej Michał Skąpski, wieloletni członek naszego Oddziału, pełniący przez długi okres funkcję członka Komisji Rewizyjnej.

Wyrazy szczerego żalu i współczucia rodzinie, bliskim oraz współpracownikom – składa Zarząd i członkowie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział Gdański.