• Aktualności

    W dniu 5 lutego 2019 r. w Muzeum Gdańska dr hab. prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Bartosz Awianowicz wygłosił bardzo interesujący wykład pt. „Honos i Virtus w mennictwie starożytnego Rzymu oraz w medalierstwie nowożytnym (XVI – XVIII w.)”. Wykład poświęcony był dwóm bóstwom – ideom czczonym przez starożytnych Rzymian łącznie przynajmniej od 205 r. p.n.e., kiedy to poświęcono pierwszą w Rzymie świątynię Honor i Virtus. W medalierstwie wczesnej epoki nowożytnej najciekawszej recepcji doczekał się wspólny wizerunek HONOS ET VIRTVS z sesterców Galby, Witeliusza i Wespazjana.

    Na zdjęciu: medal pośmiertny Pietra Gradenigo, odlany wg stempla Giovanniego Zenobia Webera w 1776 r.

    Więcej informacji na temat naszego gościa znajdziecie Państwo pod linkiem:

    https://www.human.umk.pl/student-kierunki-filologia-klasyczna-i-studia-srodziemnomorskie/pracownicy/?id=3638970