Publikacje

Miłosz Frąckowiak, Michał Kowalewski „Zaszczytne i pamiątkowe symbole w polskim przemyśle okrętowym”. Gdańsk 2018.

Fragment prezentacji książki zamieszczonej w GZN:

„Przedstawiono nie tylko medale, choć jest ich tu ponad 400, lecz także inne nagrodowe pamiątki, jak młoteczki, symbol położenia stępki, toporki, symbol wodowania, dyplomy, czy pół modele budowanych statków. Są to nagrody dla zasłużonych pracowników, ale też upominki dla znaczących osób, zapraszanych na ważne wydarzenia w stoczni jak np. wodowanie czy przekazanie statku armatorowi.”