Aktualności

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował w dniu 6 marca 2018 r. odczyt dr inż. Miłosza Frąckowiaka pt.: „Kolekcjonerzy i losy ich zbiorów.” Prelegent, wieloletni członek naszego stowarzyszenia, przez długi okres sprawował funkcję sekretarza oraz wiceprezesa oddziału. Jest autorem wielu artykułów o tematyce medalierskiej publikowanych w „Gdańskich Zeszytach Numizmatycznych”, m.in. twórcą zamieszczonego tam katalogu medali gdańskich. Dr Frąckowiak opowiedział o środowisku trójmiejskich kolekcjonerów – numizmatyków oraz przedstawił najciekawsze kolekcje. Opowiedział także o początkach swojej pasji kolekcjonerskiej a także o pieczołowicie od lat gromadzonych zbiorach.

Podczas spotkania odbyło się także zebranie sprawozdawcze członków Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.