Aktualności

W dniu 5 września 2017 r. odbył się zorganizowany przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego odczyt pt.: „Miasto z morza i marzeń w medalierstwie. Medale związane z Gdynią z kolekcji Bogumiła Filipka w zbiorach Muzeum Miasta Gdyni. Odczyt wygłosiła pani dr Anna Śliwa, kierownik Działu Sztuki w Muzeum Miasta Gdyni, kurator wielu interesujących wystaw muzealnych oraz autorka cennych publikacji z dziedziny historii sztuki. Tematem odczytu były medale przekazane do gdyńskiego muzeum przez naszego kolegę i wieloletniego członka PTN dra Bogumiła Filipka. Jest on współautorem (wspólnie ze Zbigniewem Otrembą) niedawno wydanego wielostronicowego, bogato ilustrowanego katalogu, poświęconego medalom gdyńskim.