• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 148/2017

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 148/2017
  Gdańsk, październik-grudzień 2017

  W numerze:

  • Od redakcji
  • Dariusz Świsulski Gabriel Narutowicz – medale i znaczki
  • Andrzej Denis Wiek dojrzały i starość władcy na przykładzie groszy Zygmunta I Starego – króla Polski
  • Adam Kuźnicki Medal stulecia nadbałtyckiego kurortu Sopot
  • Rozmowy: Konstanty Siekierski – 50 lecie kolekcjonerstwa
  • Mariusz Habkowski Uroczystość 50-lecia kolekcjonerstwa Konstantego Siekierskiego
  • Małgorzata Gizińska Recenzja książki Bogusława Filipka i Zbigniewa Otremby „Medale Gdyni”
  • Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN Wieści z Oddziału Gdańskiego PTN
 • Aktualności

  W dniu 5 września 2017 r. odbył się zorganizowany przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego odczyt pt.: „Miasto z morza i marzeń w medalierstwie. Medale związane z Gdynią z kolekcji Bogumiła Filipka w zbiorach Muzeum Miasta Gdyni. Odczyt wygłosiła pani dr Anna Śliwa, kierownik Działu Sztuki w Muzeum Miasta Gdyni, kurator wielu interesujących wystaw muzealnych oraz autorka cennych publikacji z dziedziny historii sztuki. Tematem odczytu były medale przekazane do gdyńskiego muzeum przez naszego kolegę i wieloletniego członka PTN dra Bogumiła Filipka. Jest on współautorem (wspólnie ze Zbigniewem Otrembą) niedawno wydanego wielostronicowego, bogato ilustrowanego katalogu, poświęconego medalom gdyńskim.