• Publikacje

    Bogumił Filipek, Zbigniew Otremba „Medale Gdyni i z Gdynią związane 1926-2016”. Gdynia 2017, wyd. II uzupełnione.

    Fragment prezentacji książki zamieszczonej w GZN:

    „…głównym kryterium doboru medali w omawianym katalogu był ich związek z Gdynią, poprzez umieszczenie na nich nazwy miasta, jego herbu, pomnika lub fragmentu architektury miejskiej, nazwy instytucji z obszaru Gdyni oraz sylwetki osoby zasłużonej dla miasta. Wybrano także medale związane z Marynarką Wojenną lub związane z Gdynią ze względu na genezę ich powstania. Prezentowane medale autorzy pogrupowali w 13 rozdziałach , dzieląc je na związane z instytucjami miejskimi, portem i żeglugą, stoczniami, szkolnictwem i rybołówstwem morskim, żeglarstwem, kulturą, szkołami, kościołami, medycyną i ratownictwem, sportem i turystyką oraz Marynarką Wojenną.”