Aktualności

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował w dniu 6 czerwca 2017 roku ostatni przed wakacjami odczyt pt.: „Monety płytowe Szwecji i Rosji”, który wygłosił pan Aleksander Kuźmin – honorowy członek i prezes oddziału. Pieniądze płytowe pojawiły się w Szwecji w XVII – XVIII w. w formie płyt o wadze, która miała stanowić ekwiwalent wyrażonych nominalnie srebrnych monet talarowych, zgodnie ze stosunkiem wartości miedzi i srebra wynoszącym 100:1. Przyczyną emisji dużych i ciężkich monet płytowych był brak srebra w kraju, powstały w związku z koniecznością zapłacenia przez Szwecję wysokiej kontrybucji w wyniku przegranej wojny z Danią. W XVIII wieku na ograniczoną skalę uczynili podobnie Rosjanie.