• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 147/2017

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 147/2017
  Gdańsk, lipiec-wrzesień 2017

  W numerze:

  • Od redakcji
  • Dariusz Świsulski Ignacy Mościcki – plakiety, medale, znaczki
  • Mariusz Habkowski Przedstawienia polskiego godła państwowego na banknotach
  • Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN Wieści z Oddziału Gdańskiego PTN
 • Aktualności

  Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował w dniu 6 czerwca 2017 roku ostatni przed wakacjami odczyt pt.: „Monety płytowe Szwecji i Rosji”, który wygłosił pan Aleksander Kuźmin – honorowy członek i prezes oddziału. Pieniądze płytowe pojawiły się w Szwecji w XVII – XVIII w. w formie płyt o wadze, która miała stanowić ekwiwalent wyrażonych nominalnie srebrnych monet talarowych, zgodnie ze stosunkiem wartości miedzi i srebra wynoszącym 100:1. Przyczyną emisji dużych i ciężkich monet płytowych był brak srebra w kraju, powstały w związku z koniecznością zapłacenia przez Szwecję wysokiej kontrybucji w wyniku przegranej wojny z Danią. W XVIII wieku na ograniczoną skalę uczynili podobnie Rosjanie.