Aktualności

W dniu 7 marca odbyło się coroczne walne zebranie sprawozdawcze Gdańskiego oddziału PTN. W dniu tym dokonano także wyboru prezesa i wiceprezesa oddziału na pozostały okres obecnej kadencji. Prezesem oddziału została pełniąca od października ubiegłego roku obowiązki prezesa – Małgorzata Gizińska, wiceprezesem Mariusz Habkowski. Na spotkaniu pani prezes przedstawiła także prezentację pt. „Reminiscencje z I Ogólnopolskiej Konferencji Medalierskiej w Krakowie”, zorganizowanej w listopadzie ubiegłego roku.