• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 146/2017

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 146/2017
  Gdańsk, kwiecień-czerwiec 2017

  W numerze:

  • Dariusz Świsulski Zmiana redakcji GZN
  • Od redakcji
  • Mariusz Habkowski Motywy graficzne na banknotach Wolnego Miasta Gdańska
  • Andrzej Denis Obce monety kontrasygnowane w obiegu polskim w XVI i XVII wieku
  • Mariusz Habkowski Komunikat o wprowadzeniu kolejnej modernizacji do polskich banknotów obiegowych
  • Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN Wieści z Oddziału Gdańskiego PTN
 • Aktualności

  W dniu 7 marca odbyło się coroczne walne zebranie sprawozdawcze Gdańskiego oddziału PTN. W dniu tym dokonano także wyboru prezesa i wiceprezesa oddziału na pozostały okres obecnej kadencji. Prezesem oddziału została pełniąca od października ubiegłego roku obowiązki prezesa – Małgorzata Gizińska, wiceprezesem Mariusz Habkowski. Na spotkaniu pani prezes przedstawiła także prezentację pt. „Reminiscencje z I Ogólnopolskiej Konferencji Medalierskiej w Krakowie”, zorganizowanej w listopadzie ubiegłego roku.