• Aktualności

    W dniu 7 lutego 2017 r. odbył się zorganizowany przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego odczyt pt.: „Obce monety kontrasygnowane w obiegu polskim w XVI i XVII wieku”, który wygłosił pan Andrzej Denis. Tematyka odczytu obejmowała monety Hiszpanii – talary i półtalary Filipa II, kontrasygnaty gdańskie z wojny Gdańska z królem Stefanem Batorym 1577, i moskiewskie Jefimki z 1655 r.