Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 145/2017

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 145/2017
Gdańsk, styczeń 2017

W numerze:

  • Andrzej Denis Donatywy – moneta medal?
  • Janusz Modrzyński Kilka uwag o medalach Bractwa Kurkowego
  • Dariusz Świsulski Medal 25-lecia gdyńskiego samorządu
  • Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN Z Oddziału Gdańskiego PTN