Aktualności

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował przedstawiony dniu 6 grudnia 2016 r. odczyt pt.: „Medaliki religijne (XVI-XVIII w.). Zagadnienia klasyfikacji i terminologii”, który wygłosił dr Jacek Kriegseisen z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego.

Kilka zdjęć z odczytu: