• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 145/2017

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 145/2017
  Gdańsk, styczeń 2017

  W numerze:

  • Andrzej Denis Donatywy – moneta medal?
  • Janusz Modrzyński Kilka uwag o medalach Bractwa Kurkowego
  • Dariusz Świsulski Medal 25-lecia gdyńskiego samorządu
  • Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN Z Oddziału Gdańskiego PTN
 • Aktualności

  Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował przedstawiony dniu 6 grudnia 2016 r. odczyt pt.: „Medaliki religijne (XVI-XVIII w.). Zagadnienia klasyfikacji i terminologii”, który wygłosił dr Jacek Kriegseisen z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego.

  Kilka zdjęć z odczytu: