Aktualności

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował przedstawiony w dniu 8 listopada 2016 r. odczyt pt.: „Monety znalezione podczas badań archeologicznych na Starym Mieście w Elblągu”, który wygłosiła Pani Małgorzata Gizińska, st. kustosz ds. numizmatyki i historii dawnej Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, Prezes Oddziału Gdańskiego PTN.