Aktualności

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni http://www.muzeummw.pl/ zaprasza na wystawę „60-lecie Kręgu Starszoharcerskiego 'Westerplatte’ przy Akademii Medycznej w Gdańsku” ze zbiorów prywatnych phm. kmdr. dr. Bogumiła Filipka, członka Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

Ekspozycja jest udostępniona dla zwiedzających bezpłatnie od stycznia do września 2016 roku w holu Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1B w godzinach otwarcia muzeum.

Kilka zdjęć z uroczystego otwarcia wystawy w dniu 18 stycznia 2016 r.: