Aktualności

Dla osób, które nie miały okazji obejrzeć pokazywanej w paździeniku w Politechnice Gdańskiej wystawy poświęconej Janowi Heweliuszowi, wystawa ta od 17 listopada 2015 roku do 14 stycznia 2016 roku prezentowana była w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, Filia Naukowa, ul. Obrońców Wybrzeża 2, http://wbpg.org.pl. Na wystawie przedstawiono szereg eksponatów ze zbiorów Dariusza Świsulskiego, takich jak monety, medale, banknoty, karty telefoniczne, książki, ryciny, znaczki pocztowe, stemple, koperty, pocztówki, podkładki pod piwo itd.