• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 141/2016

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 141/2016
  Gdańsk, styczeń 2016

  W numerze:

  • Andrzej Denis Wojny Rzeczypospolitej z Rosją o Smoleńsk w XVI i XVII wieku. Medale Smoleńskie
  • Dariusz Świsulski Medal Gdańskiego Seminarium Duchownego
  • Dariusz Świsulski Medal 50-lecia wejherowskiego „Elektryka”
  • Tomasz Poniewierka XII edycja Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej – zapowiedź
  • Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN Z Oddziału Gdańskiego PTN
 • Aktualności

  Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował przedstawiony w Sali Edukacyjnej Muzeum Historycznego Miasta Gdańska w dniu 1 grudnia 2015 r. odczyt pana Andrzeja Denisa pt.: „Epizod polski 1561-1562 w twórczości medalierskiej Stevena van Hervijcka – medale ostatnich Jagiellonów”.

  Zdjęcia z odczytu: