Aktualności

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował w kwietniu 2015 roku konkurs pt. „Projektuję monetę”. Konkurs skierowany był do uczniów klas gimnazjalnych oraz VI klas szkoły podstawowej. Pilotażowo zorganizowany został w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 w Gdańsku. Wpłynęło 30 prac, które zostały poddane ocenie przez komisję konkursową w składzie: Bożena Wis z Oddziału Okręgowego w Gdańsku Narodowego Banku Polskiego, Tomasz Olkowski z Muzeum Historycznego Miasta Gdańska oraz Mariusz Habkowski z Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Wyłoniono 11 prac zasługujących zdaniem komisji na wyróżnienie. Ogłoszenie wyników nastąpiło 16 czerwca 2015 r.