Aktualności

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował przedstawioną 16 czerwca prelekcję Mariusza Habkowskiego pt. „Pieniądz – małe dzieło sztuki”.

Znak pieniężny w każdym kraju, obok swej podstawowej funkcji środka płatniczego, pełni również rolę swojego rodzaju symbolu narodowego. Symbolika na pieniądzach w zasadzie zawsze nawiązuje do historii, tradycji, kultury danego kraju. Na odczycie przedstawiono zasady projektowania monet i banknotów, kształty i formy graficzne jakie przybierały znaki pieniężne na przestrzeni dziejów, a zwłaszcza w czasach współczesnych.

Podczas spotkania zostały wręczone nagrody laureatom konkursu graficznego.

Odczyt odbył się w Filii Naukowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.