Aktualności

W dniach 29-31 maja 2015 roku w Krośnie odbył się XII Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.
Delegaci wybrali nowego Prezesa PTN – pana Przemysława Ziembę z Oddziału Radomskiego.
Szczegółowe informacje na temat zjazdu podane są w czerwcowym Numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych.