Aktualności

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował przedstawiony w Sali Edukacyjnej Muzeum Historycznego Miasta Gdańska w dniu 5 maja 2015 r. odczyt pana Roberta Aponowicza pt.: „Wojciechowski bez granic”.

Referat przygotowany na podstawie materiałów zebranych w IPN i pochodzących z tzw. Zachodniej Białorusi dotyczył sprawozdania z 1940 roku dla sekretarza Ponomarienki, na temat historii pewnego fałszerstwa.