Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 136/2015

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 136/2015
Gdańsk, kwiecień 2015

W numerze:

  • Andrzej Denis Order Orła Białego na medalach i monetach Rzeczypospolitej XVIII wieku. Część 2. Czasy stanisławowskie
  • Tomasz Poniewierka Tytulatura na monetach Zygmunta III Wazy. Część 2
  • Henryk Karpiński Ordery i odznaczenia Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
  • Andrei Boiko-Gagarin O fałszerstwie groszy Zygmunta Starego (w latach 1506-1548) gdańskiej Mennicy
  • Teodor Kawecki, Dariusz Świsulski Medale Józefa i Teodora Kaweckich. Część 4. Medale i plakiety Teodora Kaweckiego
  • Dariusz Świsulski Medal 70-tej rocznicy powrotu Gdańska do Macierzy
  • Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN Z Oddziału Gdańskiego PTN