Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 129/2014

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 129/2014
Gdańsk, wrzesień 2014

W numerze:
Borys Paszkiewicz Monety Górnego Pomorza – szkic problematyki
Andrzej Denis „Wojny z Turcją Jana III Sobieskiego” Odsiecz Wiednia 1683 r. – medale
Przemysław Pisula Od płacideł do kart płatniczych
Przemysław Ziemba Radomskie Zapiski Numizmatyczne
Michał Kaczmarek, Dariusz Świsulski Medale z Redy
Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN Z Oddziału Gdańskiego PTN