• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 129/2014

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 129/2014
  Gdańsk, wrzesień 2014

  W numerze:
  Borys Paszkiewicz Monety Górnego Pomorza – szkic problematyki
  Andrzej Denis „Wojny z Turcją Jana III Sobieskiego” Odsiecz Wiednia 1683 r. – medale
  Przemysław Pisula Od płacideł do kart płatniczych
  Przemysław Ziemba Radomskie Zapiski Numizmatyczne
  Michał Kaczmarek, Dariusz Świsulski Medale z Redy
  Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN Z Oddziału Gdańskiego PTN