Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 121/2013

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 121/2013
Gdynia, listopad 2013

W numerze:

  • Andrzej Denis Królowa Polski Katarzyna Habsburżanka – trzecia żona Zygmunta Augusta
  • Zbigniew Kutrzeba Stanisław August Poniatowski na monetach i medalach, uzupełnienie
  • Maciej Pańków Tadeusza Czackiego „O monecie polskiej i litewskiej”
  • Norbert Grendel Cztery grosze – czworak litewski
  • REDAKCJA Obchody jubileuszu OG PTN