Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 119/2013

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 119/2013
Gdynia, wrzesień 2013

W numerze:

  • Zbigniew Kutrzeba Stanisław August Poniatowski na medalach i monetach
  • Dariusz Świsulski XI Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów PTN