• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 118/2013

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 118/2013
  Gdynia, czerwiec 2013

  W numerze:

  • Karol Nowaliński Polski pieniądz w polskim Gdańsku
  • Andrzej Denis Artyści włoscy w XVI-wiecznym Krakowie. Renesansowe medale ostatnich Jagiellonów
  • REDAKCJA Z Oddziału Gdańskiego PTN