Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 117/2013

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 117/2013
Gdynia, maj 2013

W numerze:

  • Mariusz Habkowski Dzieła sztuki na banknotach
  • Andrzej Denis Epizod gdański w twórczości medalierskiej Hansa Schwarza 1526-1527 roku – medale portretowe Zygmunta I Starego
  • Piotr Kosanowski Rubel siestrorecki – emisja „najwyższej wagi”