Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 116/2013

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 116/2013
Gdynia, kwiecień 2013

W numerze:

  • Maciej Pańków Płacidła, czyli słów kilka o prehistorii pieniądza
  • Zbigniew Kutrzeba Minęła dwusetna rocznica urodzin Karola Juliusza Mintera
  • Andrzej Denis Medalierstwo czasu potopu szwedzkiego 1655-1660 roku – pokój w Oliwie
  • Dariusz Świsulski Nowe godło Politechniki Gdańskiej
  • Zbigniew Bartkowiak Pieniądz i banki na Pomorzu – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
  • Dariusz Świsulski Z Oddziału Gdańskiego PTN