Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 113/2013

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 113/2013
Gdynia, styczeń 2013

W numerze:

  • Andrzej Denis Sumy neapolitańskie królowej Bony i pierwszy obcy pieniądz kontrsygnowany w Polsce 1564 roku
  • Zbigniew Kutrzeba Talar z wagą Stanisława Augusta Poniatowskiego
  • Dariusz Świsulski Medal Ignacego Adamczewskiego za popularyzację fizyki
  • Marek Moszyński Medal 60-lecia Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
  • Romuald L. Sieradzki Medal na 30-lecie Towarzystwa Przyjaciół „Daru Pomorza”
  • Dariusz Świsulski Wystawa i odczyt z okazji rocznicy działalności elektryków na Pomorzu
  • REDAKCJA Z Oddziału Gdańskiego PTN
  • Romuald L. Sieradzki 50-lecie Oddziału PTN w Częstochowie