• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 109/2012

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 109/2012
  Gdynia, wrzesień 2012

  W numerze:

  • Andrzej Denis Gdańska moneta oblężnicza – 1577 rok
  • Zbigniew Kutrzeba Czy istnieją dziesięciogroszówki Stanisława Augusta Poniatowskiego z datą 1794-1795 ?
  • Mariusz Habkowski Fikcyjne i fantazyjne znaki pieniężne
  • Marek Labuda Talar redzki
  • ALEMKA Budowniczy Floty Harcerskiej
  • Zbigniew Bartkowiak Recenzja
  • REDAKCJA Z Oddziału Gdańskiego PTN
  • REDAKCJA Wydarzenia