• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 104/2012

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 104/2012
  Gdynia, luty 2012

  W numerze:

  • Marek Folwarniak 2 grosze próbne z 1923 roku
  • Piotr Kosanowski Rzadki, złoty 10 dukatowy medal gdański Zygmunta III Wazy
  • Piotr Kosanowski Numizmatyka okresu II RP nie „powiedziała jeszcze ostatniego słowa”
  • ALEMKA Gdyńskie cegiełki
  • Dariusz Świsulski Medal „Niepokorni na Politechnice Gdańskiej 1945-1989”
  • ALDEK Przedstawiciel Zarządu OG PTN z wizytą w Instytucie Józefa Piłsudskiego
  • ALDEK Medal i wystawa na jubileusz IX LO
  • REDAKCJA Noworoczne spotkanie członków OG PTN
  • REDAKCJA Zapowiedzi