Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 93/2011

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 93/2011
Gdynia, luty 2011

W numerze:

  • Marek Folwarniak Gdańskie monety oblężnicze
  • Wojciech Niemirycz Trojak Stefana Batorego z 1565 r.
  • Bogumił Filipek Medal poświęcony Marii Hrabowskiej
  • Aleksander M. Kuźmin Wystawa „Pomorska przygoda harcerska”
  • Aleksander M. Kuźmin Nierozpoznane medale
  • Aleksander M. Kuźmin Raz jeszcze o mało znanym medalu gdyńskim
  • ALEMKA Z Gdańskiego Oddziału PTN
  • Nasi partnerzy
  • Listy do redakcji