• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 78/2009

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 78/2009
  Gdynia, marzec 2009

  W numerze:

  • Artur Jezioro Nietypowy ozdobnik na orcie gdańskim z 1618 roku
  • Artur Jezioro Falsyfikat grosza gdańskiego z 1533 roku
  • Krzysztof Sajdak Nie notowany znak mincerski
  • Sławomir Łowkis Monety litewskie w mennictwie Rzeczypospolitej
  • Mirosław Bartoszewicki Spółdzielnia w Porcie Wojennym Modlin
  • Jarosław Dutkowski Notatki Numizmatyczne
  • Artur Jezioro Dwie nowe odmiany gdańskich 10 fenigów a 1920 roku
  • Wojciech Niemirycz Gdańska dziesięciodukatówka Zygmunta III
  • Piotr L. Czarnecki Stepowienie krajobrazu czyli signum temporis czyli wreszcie panta rhei
  • Aleksander M. Kuźmin III prywatna moneta z serii „Herby szlacheckie”
  • Romuald L. Sieradzki Kolejny medal z latarnią morską
  • ALEMKA Nowości wydawnicze
  • Nadesłane wydawnictwa
  • Aleksander M. Kuźmin Medal Wolnego Miasta Gdańska