Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 71/2007

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 71/2007
Gdynia, wrzesień 2007

W numerze:

 • Artur Jezioro Falsyfikat szóstaka malborskiego z 1599 roku
 • Aleksander M. Kuźmin Mało znany medal sopocki
 • Aleksander M. Kuźmin Nowy żeton sopockiego Domu Zdrojowego Kurhanu
 • Czesław Chmielecki Gdański żeton Żydowskiej Kasy Pożyczkowej
 • Czesław Chmielecki Odznaka rozpoznawcza Stoczni Gdańskiej z okresu II Wojny Światowej
 • Arkadiusz Dymowski Późnorzymskie solidy znalezione w okolicach Elbląga
 • Wojciech Niemirycz Krzyżówki Ryksy
 • Andrzej Ziobroń Merintibus – szczególnie zasłużony
 • Romuald L. Sieradzki Uzupełnienie do artykułu o latarniach morskich z nr 70/2007
 • Aleksander M. Kuźmin Plakietka Polskiej Armii Ludowej
 • ALEMKA Nagroda Wojewody dla naszego Członka
 • ALEMKA Nowości wydawnicze
 • Listy do redakcji