• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 71/2007

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 71/2007
  Gdynia, wrzesień 2007

  W numerze:

  • Artur Jezioro Falsyfikat szóstaka malborskiego z 1599 roku
  • Aleksander M. Kuźmin Mało znany medal sopocki
  • Aleksander M. Kuźmin Nowy żeton sopockiego Domu Zdrojowego Kurhanu
  • Czesław Chmielecki Gdański żeton Żydowskiej Kasy Pożyczkowej
  • Czesław Chmielecki Odznaka rozpoznawcza Stoczni Gdańskiej z okresu II Wojny Światowej
  • Arkadiusz Dymowski Późnorzymskie solidy znalezione w okolicach Elbląga
  • Wojciech Niemirycz Krzyżówki Ryksy
  • Andrzej Ziobroń Merintibus – szczególnie zasłużony
  • Romuald L. Sieradzki Uzupełnienie do artykułu o latarniach morskich z nr 70/2007
  • Aleksander M. Kuźmin Plakietka Polskiej Armii Ludowej
  • ALEMKA Nagroda Wojewody dla naszego Członka
  • ALEMKA Nowości wydawnicze
  • Listy do redakcji