• Publikacje

    Bogumił Filipek, Zbigniew Otremba „MEDALE GDYNI I Z GDYNIĄ ZWIĄZANE 1920-2006”. Gdynia 2007.

    Fragment wstępu:

    Polskie medale okolicznościowe składają się kilkudziesięciotysięczny zbiór. W zbiorze tym ilość medali gdyńskich to liczba przekraczająca 1100. Kilkunastu Gdynian zajmuje się od wielu lat kolekcjonowaniem medali. Jednemu z nich – współautorowi niniejszego opracowania – udało się zgromadzić ponad 1000 medali gdyńskich. Z okazji rocznic jubileuszowych miasta organizowane były ich wystawy. Największa odbyła się na „Darze Pomorza” w 2006 r. Autorzy niniejszego opracowania zgodnie doszli do przekonania, że konieczne jest przygotowanie ich całościowej dokumentacji i zaprezentowanie w jednym zwartym dziele.