• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 68/2006

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 68/2006
  Gdynia, grudzień 2006

  W numerze:

  • Marcin Głąb 5 guldenów 1932r. W.M. Gdańsk. Kościół NMP
  • Wojciech Niemirycz Czyżby nieznana odmiana Denara Iwo Odrowąża ?
  • Walerian Piotrkowski Ciekawa odmiana trojaka gdańskiego z 1763 roku
  • (M.N.) Fałszywy półtalar gdański z datą 1640
  • Aleksander M. Kuźmin Niektóre zabytki numizmatyczne Gdyni
  • Aleksander M. Kuźmin Jeszcze o ryngrafie marynarskim
  • Romuald L. Sieradzki Czy to jest rarytas?
  • Romuald L. Sieradzki Nowy medal gdyński
  • Wojciech Niemirycz Destrukty mennicze
  • ALEMKA II ogólnopolskie seminarium
  • ALEMKA Nowości Wydawnicze
  • ALEMKA Z Oddziału Gdańskiego PTN