Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 64/2006

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 64/2006
Gdynia, marzec 2006

W numerze:

 • Borys Paszkiewicz Fragment dirhema kalifa al-Ma’muna a początki Gdańska
 • Artur Jezioro Falsyfikat orta gdańskiego z 1623 roku
 • Miłosz Frąckowiak Korporacje studenckie na Politechnice Gdańskiej
 • Echa notatki „O Biuletynie Numizmatycznym i nie tylko”
 • Wojciech Niemirycz Monety gdańskie na 53 aukcji WCN
 • ALDEK Medal gdański
 • Romuald L. Sieradzki Ciekawostki ze świata
 • ALEMKA Nowości wydawnicze
 • Romuald L. Sieradzki Listy do Redakcji
 • Romuald L. Sieradzki Wystawy
 • ALEMKA Sensacyjne odkrycie w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu