Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 63/2005

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 63/2005
Gdynia, grudzień 2005

W numerze:

 • Artur Jezioro Falsyfikat orta gdańskiego z 1615 r.
 • Wojciech Niemirycz Rzadka półtalarowa klipa elbląska z 1651 r.
 • Aleksander M. Kuźmin Szeląg Zygmunta III z 1623 r.
 • Aleksander M. Kuźmin Jeszcze raz o szelągu koronnym z 16ZZ r.
 • Aleksander M. Kuźmin Medal gdański
 • Aleksander M. Kuźmin Raz jeszcze o pieczęci gdańskiej
 • Aleksander M. Kuźmin O Biuletynie Numizmatycznym i nie tylko
 • ALEMKA Nowości wydawnicze
 • Aleksander M. Kuźmin I Ogólnopolskie Seminarium
 • Aleksander M. Kuźmin Niezrealizowane banknoty PRL
 • ALEMKA Z Oddziału Gdańskiego PTN
 • Romuald L. Sieradzki Wystawy