Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 62/2005

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 62/2005
Gdynia, wrzesień 2005

W numerze:

 • Borys Paszkiewicz Naśladownictwo szelągów mistrza Pawła von RuBdorf
 • Wojciech Niemirycz Monety spółdzielni wojskowych
 • Andrzej Musiał Emisja bonów Sopotu w czasie wielkiej inflacji 1923 r.
 • ALEMKA Nowości wydawnicze
 • Aleksander M. Kuźmin Gdańsk w Prusiech – ciekawa wystawa
 • Aleksander M. Kuźmin Medal gdyński
 • Aleksander M. Kuźmin Wykaz czasopism numizmatycznych ukazujących się w Polsce po wojnie
 • Aleksander M. Kuźmin Organizacje numizmatyczne w Polsce
 • Aleksander M. Kuźmin Jubileusz naszych kolegów z Jastrzębia Zdroju
 • Aleksander M. Kuźmin Pieczęć gdańska
 • Aleksander M. Kuźmin Fałszerstwa
 • ALEMKA Z Oddziału Gdańskiego PTN
 • Aleksander M. Kuźmin Listy do redakcji