• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 56/2003

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 56/2003
  Gdynia, wrzesień 2003

  W numerze:

  • Aleksander M. Kuźmin Żetony kasyna sopockiego z okresu międzywojennego
  • Lech Kokociński Nieznany ikonograficzny przyczynek do herbu miasta Gdyni
  • Mirosław Bartoszewicki Spółdzielnia Urzędu Morskiego w Gdyni i jej monety
  • Miłosz Frąckowiak Uwagi do notatki z nr 55 GZN pt. „Odznaka Wyższej Szkoły Handlu Morskiego?”
  • Aleksander M. Kuźmin Odznaka Ligi Morskiej i Rzecznej
  • Aleksander M. Kuźmin Znaleziska
  • Aleksander M. Kuźmin Miłosz Frąckowiak – nowy członek honorowy Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
  • Aleksander M. Kuźmin Nowości wydawnicze